പുന്നമട കായൽ  Punnamada lake  Alappuzha

പുന്നമട കായൽ Punnamada lake Alappuzha

പുന്നമട കായൽ.PUNNAMADA LAKE
punnamada lake
Punnamada lake
വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ആലപ്പുഴയുടെ തിലകക്കുറിയാണ് പുന്നമട കായൽ .ആലപ്പുഴയുടെ ടുറിസം വരുമാനത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്കും പുന്നമടയും ,ഹൌസ്  ബോട്ടുകളും ചേർന്നാണ് നൽകുന്നത് .

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ജലോത്സവം നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളം കളിനടക്കുന്നത് ഇതേ പുന്ന മടയുടെ വിരി മാറിലാണ് .എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റിലെ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച പുന്നമടയുടെ ഓളപ്പരപ്പുകളിൽ വേഗതയുടെ കൈക്കരുത്ത് ഉണരും .
punnamada lake
Punnamada lake

ജലം ആലപ്പുഴയുടെ ജീവിതവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാനുള്ള സുവർണാവസരം പുന്നമട സന്ദർശനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും .
ഹോബ്സ് ബോട്ടുകളുടെ നാട് കൂടെയാണ് പുന്നമട കായൽ .കയ്യിൽ അല്പം പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൌസ് ബോട്ടുകളുടെ അനുഭവം + നിലാവ് വീണു കിടക്കുന്ന കായലിന്റെ സൗന്ദര്യം കൂടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും .