-->

സീതമ്മകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ട യാത്ര |Seethammakundu Wayanad

സീതമ്മ കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം. (SEETHAMMAKUNDU WATERFALL)

seethamma kund wayanad
Seethammakundu 

മേപ്പാടിയിൽ നിന്നും ആദിവാസി മേഖലകളിലേക്ക് മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുണ്ടക്കൈ ഗ്രാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മുണ്ടക്കൈ സ്കൂളിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അടുത്തുള്ള ടീ ഫാക്ടറിയുടെ ഓഫീസിനു സൈഡിലൂടെ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. 

seethamma kund wayanad
Seethammakundu 


കൽപറ്റയിൽ നിന്നും 24 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മുണ്ടക്കൈയിലേക്ക് ഉണ്ട്. 
സീതമ്മ കുണ്ടു വെള്ളച്ചാട്ടം
 ആഴത്തിലുള്ള വനത്തിന് നടുവിലുള്ള ഒരു പ്രകൃതിദത്ത കുളത്തിൽ നീന്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നല്ല ശാന്തമായ സ്ഥലത്തേക്ക് വരിക, തിരക്കില്ല,   നീന്തൽ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു മികച്ച സ്ഥലം .

seethamma kund wayanad
Seethammakundu 

 ചൂരൽമലയിൽ നിന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സൂചിപ്പാറ  വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് 6 കിലോമീറ്റർ, മേപ്പാടി യിൽ നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ, കൽപ്പറ്റ യിൽ നിന്ന് 24 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മുണ്ടക്കൈ പട്ടണത്തിലാണ് സീതമ്മ കുണ്ടു വെള്ളച്ചാട്ടം.

seethamma kund wayanad
Seethammakundu 


 സീതയിൽ നിന്നുള്ളത് എന്നാണ്  "സീതാമ" എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം
. ഈ സ്ഥലം ഹിന്ദു ഇതിഹാസമായ രാമായണത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.  14 വർഷത്തെ വനത്തിൽ സീതയ്ക്ക് സീതാമകുണ്ടിൽ പൂജ നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
കീശയിലെ കാശും യാത്രകളും പിന്നെയും ബാക്കി ...

Related Posts

Subscribe Our Newsletter