മുനമ്പം (MUNAMBAM ).

munambam beach
Munambam
കൊച്ചിയുടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണമാണ് മുനമ്പം. വൈപ്പിൻ ദ്വീപിന്റെ വടക്ക് ഭാഗം. രണ്ട് സൈഡിലും അറബിക്കടലും കിഴക്ക് വശത്തുകൂടെ പെരിയാറും ഒഴുകുന്നു. 

munambam beach
Munambam

മത്സ്യബന്ധനമാണ് പ്രദേശത്തെ പ്രധാന തൊഴിൽ. ഈ പ്രദേശത്തു നിരവധി ഹോം സ്റ്റേ കൾ വരുന്നുണ്ട്. പായ് വഞ്ചി, ബോട്ട് സവാരി, മീൻപിടുത്തം, പര്യവേഷണത്തിനായുമുള്ള സ്ഥലവും... പിന്നെ ചുമ്മാ കാലും നീട്ടിവെച്ചു നടക്കാനായുള്ള സൗകര്യവും മുനമ്പത്തുണ്ട്. 

munambam beach
Munambam

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാണുവാനും, ജീവിതം പഠിക്കാനും പുഴയും കടലും ഒന്നാകുന്നത് കാണാനും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കേറിവാടാ മക്കളേ... മുനമ്പത്തേയ്ക്ക്..